Skip til hoved indholdet

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede område samt opgaver for unge mellem 15 og 29 år efter Sundhedsloven og Serviceloven

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i Brønderslev Kommune består af 5 medlemmer.

Læs om Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

§ 18

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede område samt opgaver for unge mellem 15 og 29 år efter Sundhedsloven og Serviceloven, herunder opgaver vedrørende:

 • forsørgelsesydelser til enkeltpersoner: kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelser, dagpenge m.v.
 • aktivering og revalidering
 • fleks- og skånejob
 • førtidspension
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • FGU
 • ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
 • visitation til udførende opgaver efter sundhedsloven og serviceloven (unge under 30 år)
 • særlig støtte til børn og unge under 30 år
 • rådgivning og vejledning for børn, unge og deres familier (børn og unge fra 15-18 år)
 • integration af flygtninge og indvandrere, herunder danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10 politikker inden for udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomiudvalget med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

Medlemmer af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

 

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback