Skip til hoved indholdet

En ældrebolig er særligt indrettet til ældre og handicappede, fx med elevator og plads til kørestol

Hvis du har en varig lidelse eller et handicap, og det ikke er muligt at indrette din bolig hensigtsmæssigt, kan du blive godkendt til en ældrebolig.

Formålet er, at du kan leve så selvstændigt og aktivt som muligt.

Læs om ældreboliger

Vi godkender dig til en ældrebolig, hvis du har en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, og du har behov for den specielle indretning, som ældreboliger har.

Når vi tager stilling til, om du kan godkendes til en ældrebolig, vurderer vi, om du kan bo alene med hjælp, og hvordan boligen kan gøre dig i stand til at deltage i daglige gøremål og sociale aktiviteter.

Ønsker du at ansøge om ældrebolig, kan du benytte den digitale selvbetjening eller henvende dig til Visitationen, Ældre og Hjælpemidler.

Har du behov for, at en pårørende eller andre ansøger for dig, skal du give personen fuldmagt til at søge på dine vegne.

Når du ansøger om en ældrebolig, kommer vi på besøg hos dig og vurderer dit behov for hjælp og dit behov for en anden bolig.

Godkender vi dig til en ældrebolig, modtager du en bevilling, og du bliver skrevet på venteliste.

Når det er din tur til at få tilbudt en bolig, sender vi et brev til dig eller din pårørende i e-Boks. I brevet får du oplysninger om boligen, og hvordan du kan se den.

Du skal give svar indenfor kort tid, om du ønsker boligen eller ej.

Du får senest svar indenfor 5 uger.

Godkender vi dig til en ældrebolig, kan du vælge imellem kommunens egne ældreboliger eller ældreboliger i andre kommuner.

For at blive optaget på venteliste, skal du være berettiget til en ældrebolig, have et aktuelt behov og et ønske om at flytte.

Ledige ældreboliger tildeles den, som er på ventelisten og aktuelt har det største behov for den pågældende bolig. Derefter vurderer vi de borgere, der har stået længst tid på ventelisten.

Du har udgifter til flytning, indskud, husleje, forbrug af varme, el og vand.

Du har mulighed for at søge om lån til indskud hos Borgerservice og søge tilskud til boligydelse og varmetillæg hos Udbetaling Danmark.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om det på borger.dk

Kontakt

Kontakt os
Visitationen - Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 9945 4420

Skriv sikkert til os (MitID)

Telefontider
Mandag - torsdag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 14.00
Fredag
Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 13.30

Den Digitale Hotline

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

 

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback