Skip til hoved indholdet

Ældrerådet har forsøgt at samle alle de områder, man som ældre kan få behov for at vide noget om i en Ældrehåndbog

Håndbogen indeholder oplysninger, der kan findes på nettet, men de er nu samlet et sted.

Ældrehåndbogen

Med efterløn kan du trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, før du når alderen, hvor du kan gå på folkepension. Du kan få efterløn, hvis du har betalt til ordningen og opfylder nogle bestemte krav.

Læs mere om bl.a.:

Her kan du finde information omkring seniorjob, skattefradrag, fleksydelsesbidrag, folkepensionsydelser, hvordan din folkepension beregnes, hvad man får mere i pension ved at udsætte startdato, hvordan kan ’Digital Post’ hjælpe mig til en lettere kommunikation med det offentlige mm.

Du kan i nogle tilfælde få betalt transporten til og fra læge, sygehus og genoptræning.

Du kan søge om helbredstillæg og personligt tillæg.

Både almindeligt og udvidet helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent og formue.

Det udvidede helbredstillæg kræver en forudgående ansøgning. Du kan bevilges tillæg til briller, tandproteser og fodbehandling.

Personligt tillæg afhænger af din økonomiske situation. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk. Du kan søge om tilskud til rimelige og nødvendige udgifter, som du ikke selv kan betale.

Der foretages en konkret og individuel vurdering.

Den personlige tillægsprocent beregnes ud fra pensionistens og evt. ægtefælles/samlevers samlede indtægter ud over social pension. Tillægsprocenten fremgår af pensionsmeddelelsen.

Har du eller dit barn et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler.

Hvis du søger, og kommunen bevilger et hjælpemiddel, kan du låne det gratis eller du kan få et tilskud, så du selv kan købe det.

Her kan du læse om hjemmehjælp.

Hvis du passer en syg nærtstående pårørende, kan du få tilbud om aflastning eller afløsning.

Hvad er rehabiliterende hjemmehjælp, og hvordan kommer jeg i gang?

Rehabiliterende hjemmehjælp skal medvirke til at lette din daglige tilværelse og fremme din mulighed for at klare dig selv.

Hvad gør du, hvis du har mistanke om, at du eller en pårørende har begyndende demens? Hvad er demens, og hvilken hjælp kan du få?

Er du godkendt til en ældrebolig eller plejebolig, kan du frit vælge imellem de to slags boliger:

Private plejehjem:

Asaa Friplejehjem
Vodbindervej 11 B
9340 Asaa

Telefon: 98785800
E-mail: mhj@diakon.dk

Vivaldi Friplejehjem
Vivaldisvej 8
9700 Brønderslev

Telefon: 96468646
E-mail: kontaktvivaldi@diakon.dk

Hvad er hjemmesygepleje, hvem kan få hjælp og til hvad?

Hvad er et hospice? Hvem kan komme på hospice? Hvor ligger der et Hospice?

Almindelige testamenter

Gå til en advokat eller gå på nettet, hvor du selv kan udfylde en formular og få en advokat til at se det igennem.

Husk: 1/4 er tvangsarv til efterlevende ægtefælle, børn og børnebørn, resten er friarv, som betyder, at du selv bestemmer, hvad pengene/formuen skal gå til.

Testamentet skal tinglyses hos en notar, som findes ved domstolene.

Livstestamente

Med et livstestamente kan du sikre dig, at lægerne følger dine ønsker, hvis du ligger for døden og ikke selv kan give besked.

En fremtidsfuldmagt er et redskab, der sikrer og skaber tryghed for dig som fuldmagtsgiver og dine nærmeste pårørende. Fremtidsfuldmagten giver nemlig en eller flere udvalgt(e) pårørende ret til at varetage dine interesser, hvis du selv bliver ude af stand til det. Det er netop det, der adskiller fremtidsfuldmagten fra andre fuldmagtsformer:

fremtidsfuldmagten træder kun og først i kraft, hvis du ikke længere er i stand til at tage vare på dig selv.

Bliver du ramt af alvorlig sygdom, fx demens, eller bliver du udsat for en ulykke, er der langt fra altid tid til og mulighed for at lave en fuldmagt. Det efterlader dine pårørende magtesløse, og din selvbestemmelse kan være minimal. Laver du derimod en fremtidsfuldmagt, er du sikret din vilje og selvbestemmelse, og samtidig er der styr på forholdene for dine pårørende, hvis det skulle blive aktuelt at gøre brug af fremtidsfuldmagten.

Med Legal Desks fremtidsfuldmagt har du mulighed for at fordele ansvaret hos flere personer. Det vil sige, at du som fuldmagtsgiver kan vælge, at der eksempelvis er én, der tager sig af pasning og vedligeholdelse af din bolig, og en anden der varetager dine økonomiske interesser.

Hvilke aktivitetstilbud er der? Hvor foregår det? Og hvad koster det?

Kørsel til aktivitet

Når du skal ud ad døren, er der mulighed for at benytte den ny indførte taxaordning eller NT-flextur

Andre tilbud

Foruden disse tilbud har de frivillige sociale foreninger mange tilbud.

DIF, DGI, Nordea-fonden og Tryg Fonden sætter Danmark i bevægelse – for sjov, for hinanden og for livet.

”Bevæg dig for livet” motiverer til fællesskab og skaber nye ideer til at dyrke idræt og motion. Det starter med dig – og involverer hele Danmark!

  • Bevæg dig for livet - Senior (nyt vindue)

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til dig over 65 år.

Dødsfald, hvad skal jeg gøre?

Begravelseshjælp, hvem kan få hjælp?

Begravelse, bisættelse, kirkelig begravelse, borgerlig begravelse

Hvor skal jeg begraves?

Begravelsespladser, spredning af aske, Hvad skal der ske med min aske? alle har krav på at blive begravet. Hvad koster et gravsted?

Efterlevelseshjælp, hvem kan få hjælp?

Kontakt

Kontakt os
Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk 

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider
Mandag - onsdag 10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider
Mandag - onsdag 08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglunund
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Åbningstider
Mandag - onsdag 10.00 - 14.00 (video)
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30 (video)

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

 

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback